งานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2561


บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

บรรยากาศงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน