บริษัท น้ำปลาพิชัย จำกัด คือผู้ผลิตน้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการ
ผลิตน้ำปลามานานกว่า 60 ปี มีการพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงผลิตน้ำปลาที่ดีที่สุด มากกว่า
ที่จะเป็นโรงงานน้ำปลาที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ปัจจุบัย บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างมาก จนเป็น
โรงงานผลิตน้ำปลาที่ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด
ถูกหลักอนามัย โดยได้มีการจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ ตลอดจนส่งไปจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
            ปัจจุบันบริษัทของเรา ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นถึงความสำคัญของ ผู้บริโภคให้สามารถเลือกได้ตามความต้องการและ
เหมาะสม น้ำปลาแท้ที่บริษัทของเราเป็นน้ำปลาที่ผลิตจากปลาไส้ตัน หมักกับเกลือ ตามธรรมชาต
ิมากกว่า 12 เดือน จนได้น้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพ ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด.

  น้ำปลาแท้ตราปลาไส้ตัน

 
            นอกจากเป็นผู้ผลิต และ จำหน่ายแล้ว เรายังเป็นผู้ผลิตน้ำปลาแท้หลาย ๆ ยี่ห้อให้กับบริษัทต่าง ๆ
เพื่อจัดจำหน่าย ทั้งภายในประเทศ อาทิ ตราคนแบกกุ้ง, ท็อปส์, คนอร์, และ ซุปเปอร์เซพ
และ ผลิตให้กับบริษัทเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ อาทิ เช่น น้ำปลาตรา COCK, BLUE DRAGON
TASTE OF THAI, THAI-KITCHEN และ CACOM เป็นต้น รวมทั้งส่งสินค้าเป็นถังใหญ่ 200 ลิตร
และ 1,000 ลิตร เพื่อสงไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบการผลิตอาหารในประเทศอื่นๆ
            จากการผลิตที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพ และ มาตรฐานของสินค้ามาตลอด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับ
เกียรติ และ ความไว้วางใจจากภาครัฐบาล และ เอกชน โดยได้รับมอบรางวัลต่าง ๆ อาทิ :

1. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 จาก SGS Yersley International Certification
Services
2. ใบรับรองระบบคุณภาพในการควบคุมความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร (HACCP) จากกรมประมง
3. เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม น้ำปลาชั้นคุณภาพที่ 1 จากกระทรวงอุตสาหกรรม.
4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติโรงงานแลผลิตภัณฑ์มาตรฐาน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
5. เครื่องหมายเชลล์ชวนชิม จากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
6.
เครื่องหมายสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (THAILAND BRAND)

7. ได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์
 
ขนาดเล็ก บรรจุในซอง 5 ซีซี
เป็นขนาดบรรจุที่มีความเหมาะกับการพกพา
สามารถใช้ได้กับ ภัตตาคาร และ สามารถเสริฟ
พร้อมอาหารได้ ทั้งบนสายการบิน , ทัวร์ต่าง ๆ
หรือ เสริฟพร้อมอาหารจานด่วนต่างๆ


ขนาดครอบครัว

บรรจุในขวดแก้ว 60 ซีซี


 
บรรจุในขวดแก้ว 200 ซีซี
บรรจุในขวดแก้ว 720 ซีซี


 


 

Pet bottle size 300 cc.
Pet bottle size 530 cc.


 


 

บรรจุในขวดเพท 700 ซีซี
บรรจุในขวดเพท 1,000 ซีซี


 


Medium size for restaurant kitchen

บรรจุในแกลลอน 4500 ซีซี
เหมาะสำหรับการเติมใหม่

บรรจุในถังพลาสติก 20 ลิตร และ30 ลิตร
ดูแลรักษาง่าย ไม่มีการกัดกร่อน และ ไม่มีสารตกค้าง.


บรรจุในถุงและกล่อง (bag-in-box) 20 ลิตร
แข็งแรง ขนาด 20 ลิตร รูปแบบสวยงาม ขนย้ายได้ง่าย.

ขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

บรรจุในถังพลาสติก 200 ลิตร

บรรจุในถุงและกล่อง 1,000 ลิตร
แข็งแรง และ ปลอดภัย ช่วยลดต้นทุน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

mauserplastic drum 200 liters

spacekraft 1000 liters

 
   สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่

        บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด โทรศัพท์. (66) 038-391531-4
       
ฝ่ายขายน้ำปลาต่างประเทศ ต่อ 131
       
ฝ่ายขายน้ำปลาภายในประเทศ ต่อ 132/133


น้ำปลาพริกแบบซองใหม่
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

น้ำปลาแท้ตราหอยนางรมทอง
น้ำปลาแท้ตราหอยนางรม
น้ำปลาแท้ตราปลาไส้ตัน
น้ำปลาแท้ตราจั่นเพชร
น้ำปลาแท้ตราทูน่า
น้ำปลาแท้ตราหอยสังข์
น้ำปลาส่งออกต่างประเทศ


 
 


บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด
129 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์. (66) 038-391531-4
โทรสาร. (66) 038-391530
e-mail : info@pichaifishsauce.com
http://www.pichaifishsauce.com
สำนักงานกรุงเทพฯ
244/1 ถ.ลาดพร้าว 122 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. (66) 02-5383874, 02-5397364-5
โทรสาร. (66) 02-5397366
  Fish-Sauce | Process | Standard | Thaifood | News | Member 
Promotion | Product&Service | Be Our Customer | Coverage Area | FAQ | Contact Us | Contact Info 
   
  copyright 2005.Pichai Fish-Sauce Co.,Ltd.T.All Right Reserved. 
  Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 
Flash9.0 Player Require |
Get Flash Player9.0