Sale!

น้ำปลาพริก ตรา ทวีรส ถุง 50 ซอง

25 ฿ 20 ฿

รายละเอียด

น้ำปลาพริก ตราปลาไส้ตัน

ถุงละ 50 ซอง

1 ซอง บรรจุ 7 กรัม

Brand

ทวีรส

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 135 g