Loading...

ร่วมบริจาค Syringe 1CC. จำนวน 4 ลัง ลังละ 32 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อับเดท : 19 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาค Syringe 1CC. จำนวน 4 ลัง ลังละ 32 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติการช่วงสถานการณ์ Covid -19...


มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา

อับเดท : 14 มิถุนายน 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ได้จัดชุดอาหารกล่องเพื่อนำไปมอบให้ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่...


ร่วมทำบุญกับภัตตาคารบุญยี่เหลา ทำอาหารถวายพระ และบุคคลากรทางการแพทย์

อับเดท : 21 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมทำบุญกับภัตตาคารบุญยี่เหลา ทำอาหารถวายพระ และบุคคลากรทางการแพทย์ ในเขตพระนคร...


ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราทวีรส ขนาด 7 กรัม จำนวน 5 หีบ ให้กับครัวสนามวัดสัตหีบ

อับเดท : 20 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราทวีรส ขนาด 7 กรัม ( 1*50*12 ) จำนวน 5 หีบ ให้กับครัวสนาม วัดสัตหีบ เพื่อทำข้าวกล่องช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19...


ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราทวีรส ขนาด 7 กรัม จำนวน 5 หีบ ให้กับครัวสนามวัดราษฎร์สามัคคี

อับเดท : 20 พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราทวีรส ขนาด 7 กรัม ( 1*50*12 ) จำนวน 5 หีบให้กับครัวสนาม วัดราษฎร์สามัคคี เพื่อทำข้าวกล่องช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19...


สว. เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19 #วุฒิสภาเพื่อประชาชน

อับเดท : 05 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สว. เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19 รับมอบ น้ำปลา ตรา ปลาไส้ตัน จำนวน 2,004 ขวด จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด สำหรับกิจกรรมจิตอาสาวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 เพื่อนำของไปมอบแก่พี่น้องประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ต่อไป...


อนุเคราะห์เครื่องปรุงในการประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย Covid-19 และบุคลากรทางการแพทย์

อับเดท : 05 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องปรุงอาหารในการประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid- 19 ที่กำลังรักษาอยู่ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และรักษาผู้ป่วย...


ร่วมบริจาค น้ำปลาพริกตราหอยนางรม (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม

อับเดท : 04 พฤษภาคม 2564

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาค น้ำปลาพริกตราหอยนางรม (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม (1*12'50) จำนวน 10 หีบ (6,000 ซอง) ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลสนาม...