Loading...

ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2563

อับเดท : 02 ตุลาคม 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ ให้กับพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อัคคีภัย โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข ...


กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2563

อับเดท : 29 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียน และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ...


บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด แจกไข่ไก่+น้ำดื่ม ให้กับพนักงาน

อับเดท : 21 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมแจกไข่ไก่+น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ...


ทำบุญบริษัท ประจำปี 2563

อับเดท : 31 มกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณพิรุณ รัตนประสิทธ์ เป็นประธาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีพนักงาน และผู้บริหารเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ...


งานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

อับเดท : 11 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด สนับสนุนน้ำแดงโซดา เพื่อแจกฟรีให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ...


แจกน้ำดื่ม งานทำบุญศาลเจ้าพ่อสุวรรณลอยล่อง

อับเดท : 04 มกราคม 2563

วันที่ 4 มกราคม 2563 แจกน้ำดื่มฟรี ให้กับผู้ที่มาร่วมงานทำบุญศาลเจ้าพ่อสุวรรณลอยล่อง ณ ชุมชนหาดวอนนภา ...


นักศึกษาดูงานสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อับเดท : 06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา เข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงงาน มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อไป ...


สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

อับเดท : 25 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ของบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ตรวจสอบความเป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิต ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ...