Loading...

สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

อับเดท : 25 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ของบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ตรวจสอบความเป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิต ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ...


งานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

อับเดท : 06 กรกฎาคม 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครอง และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ...


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

อับเดท : 24 มิถุนาย 2562

วันที่ 24 มิถุนาย 2562 เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ...


อบรมศึกษาดูงานนักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อับเดท : 11 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำปลา ...


ผู้บริหาร พนักงานบริษัท น้ำปลาพิไชยร่วมฟังพระธรรมเทศนาและสรงน้ำพระ

อับเดท : 27 มีนาคม 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท น้ำปลาพิไชยร่วมฟังพระธรรมเทศนา และสรงน้ำพระ ...


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

อับเดท : 09 มีนาคม 2562

วันที่ 09 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำปลา ...


งานทำบุญตักบาตรประจำปี บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด

อับเดท : 24 มกราคม 2562

24 มกราคม 2562 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ทำบุญตักบาตรประจำปี 2562 ...


กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อับเดท : 12 พฤษจิกายน 2561

วันที่ 12 พฤษจิกายน 2561 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ...