Loading...
about

น้ำปลาแท้ ตราหอยนางรม ฉลากสีแดง

ผลิตจากปลาไส้ตันที่มากด้วยโปรตีนและคุณค่าทางอาหารโดย ผ่านการบ่มหมักตามธรรมชาตินาน 12 เดือน มีปริมาณโปรตีนสูง ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและใช้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาตราหอยนางรมกัน อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

หอยนางรม 60 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 60 ml
หอยนางรม 200 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 200 ml
หอยนางรม 300 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 300 ml (PET)
หอยนางรม 500 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 500 ml (PET)
หอยนางรม 700 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 700 ml (PET)
หอยนางรม 700 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 700 ml
หอยนางรม 1000 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 1,000 ml
หอยนางรม 4500 ml
หอยนางรม ฉลากสีแดง 4,500 ml