ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


บรรยากาศการฝึกอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม