อบรมศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียน CHANGKAT จากประเทศสิงคโปร์


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน