กิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี