วันที่ 6 ตุลาคม 2561 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน