วันที่ 12 พฤษจิกายน 2561 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน