วันที่ 24 มิถุนาย 2562 เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา