วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครอง และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน