เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ของบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ตรวจสอบความเป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิต ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค