วันที่ 4 มกราคม 2563 แจกน้ำดื่มฟรี ให้กับผู้ที่มาร่วมงานทำบุญศาลเจ้าพ่อสุวรรณลอยล่อง ณ ชุมชนหาดวอนนภา