เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด สนับสนุนน้ำแดงโซดา เพื่อแจกฟรีให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563