วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่องส่งเสริมการเรียน และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน