วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาค น้ำปลาพริกตราหอยนางรม (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม (1*12'50) จำนวน 10 หีบ (6,000 ซอง) ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลสนาม