วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องปรุงอาหารในการประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid- 19 ที่กำลังรักษาอยู่ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และรักษาผู้ป่วย