วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สว. เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19 รับมอบ น้ำปลา ตรา ปลาไส้ตัน จำนวน 2,004 ขวด จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด สำหรับกิจกรรมจิตอาสาวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 เพื่อนำของไปมอบแก่พี่น้องประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ต่อไป