วันที่ 20 พฤษภาคม 2564บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราทวีรส ขนาด 7 กรัม ( 1*50*12 ) จำนวน 5 หีบให้กับครัวสนาม วัดราษฎร์สามัคคี เพื่อทำข้าวกล่องช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19