เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราทวีรส ขนาด 7 กรัม ( 1*50*12 ) จำนวน 5 หีบ ให้กับครัวสนาม วัดสัตหีบ เพื่อทำข้าวกล่องช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19