เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมทำบุญกับภัตตาคารบุญยี่เหลา ทำอาหารถวายพระ และบุคคลากรทางการแพทย์ ในเขตพระนคร
1. น้ำปลาตราหอยนางรม (ขวดเพท) ขนาด 700*12 จำนวน 5 โหล
2. น้ำปลาพริกตราหอยนางรม (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม (1*50*12) จำนวน 5 หีบ
3. น้ำปลาพริกตราปลาไส้ตัน (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม (1*50*12) จำนวน 5 หีบ