วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ได้จัดชุดอาหารกล่องเพื่อนำไปมอบให้ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่