งานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2562


บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน

บรรยากาศในงาน