สหกรณ์เกลือทะเลไทยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต


บรรยากาศในการเยี่ยมชม

บรรยากาศในการเยี่ยมชม

บรรยากาศในการเยี่ยมชม

บรรยากาศในการเยี่ยมชม