สว. เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19 รับมอบ น้ำปลา ตรา ปลาไส้ตัน จำนวน 2,004 ขวด จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด สำหรับกิจกรรมจิตอาสาวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 เพื่อนำของไปมอบแก่พี่น้องประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ต่อไป คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

#วุฒิสภาเพื่อประชาชน

ภาพที่1

ภาพที่2

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาค น้ำปลาพริกตราหอยนางรม (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม (1*12'50) จำนวน 10 หีบ (6,000 ซอง) ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลสนาม วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ภาพที่1

ภาพที่2

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ร่วมบริจาคน้ำปลาพริกตราหอยนางรม (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม (1*12'50) จำนวน 10 หีบ (6,000 ซอง) ให้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ภาพที่1

บริจาคน้ำปลาที่วัด กม. 10 สัตหีบ
ภาพที่1

ภาพที่2

ภาพที่3

บริจาคน้ำปลาครัวสนาม ณ วัดสัตหีบ เพื่อทำข้าวกล่อง บริจาคให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
ภาพที่1

ภาพที่2

ภาพที่3

ร่วมทำบุญกับภัตตาคารบุญยี่เหลา ทำอาหารถวายพระ และบุคคลากรทางการแพทย์
ภาพที่1