เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำปลาเมื่อปี 2480 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 87 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กที่มี คุณพิไชย รัตนประสิทธิ์ เป็นผู้บริหารงาน เดิมทีผลิตเพื่อจำหน่ายภายในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกเท่านั้น ต่อมาเมื่อคุณพิรุณ รัตนประสิทธิ์ บุตรชาย ของคุณพิไชย รัตนประสิทธิ์ ได้เข้ามาบริหารงานต่อ ได้ทำการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและบรรจุน้ำปลา พร้อมทั้งขยายการจำหน่ายไปยังทุกภูมิภาคของไทย รวมถึงขยายสู่ตลาดโลกกว่า 70 ประเทศ

นอกจากพัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญแล้ว บริษัทได้นำระบบการจัดการคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานสากลมาใช้จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำปลารายแรกที่ได้รับรองระบบคุณภาพ GMP / HACCP โดยกรมประมง และจาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงระบบคุณภาพ ISO 9001 / BRC ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตน้ำปลารายแรกที่ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทที่ผลิตภายใต้การควบคุมด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ซึ่งความพอใจและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือมาตลอด จากรุ่นสู่รุ่น