ผลิตภัณฑ์

ตราหอยนางรมไลท์

ตราหอยนางรม สูตรซีเล็คเต็ด

ตราหอยนางรม ฉลากสีทอง

ตราหอยนางรม ฉลากสีแดง

ตราจันเพชร

ตราทวีรส

ตราปลาไส้ตัน

ตราปลาทูน่า

ผลิตภัณฑ์ แบบซอง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กลุ่มร้านอาหาร อุตสาหกรรม และส่งออก