กระบวนการผลิต

เทคโนโลยีการผลิตน้ำปลา

ตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด เราได้พัฒนาโรงงานอย่างไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นโรงงานผลิตน้ำปลาชั้นนำที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ดำเนินการบรรจุด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ภายใต้กรรมวิธีที่ สะอาดและถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ(GMP)

เริ่มจากขั้นตอนสำคัญ คือ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลากะตักสดและเกลือทะเลจะถูกนำ มาคลุกเคล้าให้เข้ากันให้รวดเร็วที่สุด เพื่อคงความสดของปลา ในขั้นตอนนี้ ทางบริษัทมีการใช้ เครื่องจักรที่ได้คิดค้นขึ้น มาโดยเฉพาะช่วยให้รักษาความสดและความสะอาดตลอดขั้นตอนการเคล้าปลา จนถึงการนำลงหมักในบ่อหมัก

นอกเหนือจากขั้นตอนการผลิตน้ำปลาที่ทันสมัยแล้ว

ปัจจุบันทางโรงงานได้ขยายกำลังการผลิต โดยสร้างบ่อหมักแห่งใหม่ที่ สาขาหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อีกกว่า 3,000 บ่อ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

การบรรจุขวดได้ใช้ระบบอัตโนมัติ

มาสู่ขั้นตอนการบรรจุขวด ทำความสะอาดขวดโดยใช้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียสในการล้างขวด กระบวนการนี้ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค และขจัดฝุ่น ผง ที่เจือปนต่างๆออกจากขวด เพื่อให้มั่นใจในความสะอาดก่อนบรรจุผลิตภัณฑ์

บรรจุน้ำปลาลงขวดที่ผ่านการทำความสะอาด ด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติที่ทันสมัย โดยให้น้ำปลาผสมกับอากาศน้อยที่สุด เพื่อป้องกันอากาศเข้าไปเจือปนในน้ำปลาได้ เครื่องบรรจุขวดสามารถบรรจุ น้ำปลาได้ 10,000 ขวดต่อชั่วโมง ทุกขั้นตอนใช้เครื่องจักรทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ในการผลิตที่สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ(GMP)

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการปิดผนึกด้วยฝาแล้วหุ้มด้วยSafetyseal เพื่อรับประกันคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ตามด้วยขั้นตอนการปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อ