น้ำปลาแท้ ตราหอยนางรม ฉลากสีแดง

น้ำปลาแท้ ตราหอยนางรม ฉลากสีแดง

ผลิตจากปลาไส้ตันที่มากด้วยโปรตีนและคุณค่าทางอาหารโดย ผ่านการบ่มหมักตามธรรมชาตินาน 12 เดือน มีปริมาณโปรตีนสูง ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและใช้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาตราหอยนางรมกัน อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย