น้ำปลาแท้ ตราปลาไส้ตัน

น้ำปลาแท้ ตราปลาไส้ตัน

ตำรับแท้ น้ำปลาไทย น้ำปลาแท้ตราปลาไส้ตัน ด้วยคุณภาพและการผลิตที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติและมีการส่งออก ทำรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก