น้ำปลาแท้ ตราหอยนางรม ฉลากสีทอง

น้ำปลาแท้ ตราหอยนางรม ฉลากสีทอง

เป็นน้ำปลาหอยนางรมพิเศษซึ่งจัด เป็นน้ำปลาเกรด Premium ที่ผ่านการบ่มหมักตามธรรมชาตินานถึง 18 เดือนและมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยมีโปรตีนมากถึง 21-22 % นอกจากนี้ยังมีความใส สะอาด และกลิ่นหอม อร่อย จากการใส่ใจในการผลิตอย่างทุกขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นน้ำปลาที่มีคุณภาพและคุณค่าทางอาหารสูง น่าลองใช้และมีไว้คู่ครัวเรือน