น้ำปลาแท้ ตราจั่นเพชร

น้ำปลาแท้ ตราจั่นเพชร

น้ำปลาแท้ ตราจั่นเพชร หมักธรรมชาตินาน 12 เดือน ไม่เจือสี ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย น้ำปลาแบรนด์ท้องที่ของชาวบางแสน ชลบุรี